Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Dư luận xã hội về các vấn đề tiêu cực liên quan tới hệ thống xe buýt có trợ giá ở thành phố Hồ Chí Minh


MỤC LỤC.
DẪN NHẬP..
1. Lý do chọn đề tài...
2. Mục tiêu nghiên cứu..
3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu.
4. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn..
5. Phương pháp nghiên cứu.
6. Câu trúc bài nghiên cứu.
Chương 1: Cơ sở lý luận và hướng tiếp cận lý thuyết.
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu...
1.2. Thao tác hóa khái niệm..............
1.3. Các lý thuyết được áp dụng............................
Chương 2: Thực trạng hoạt động và các vấn đề tiêu cực liên quan đến hệ thống xe buýt có trợ giá tại thành phố Hồ Chí Minh...
2.1. Thực trạng hoạt động của hệ thống xe buýt có trợ giá tại thành phố Hồ Chí Minh  
2.2. Các vấn đề tiêu cực liên quan đến hệ thống xe buýt có trợ giá tại thành phố Hồ Chí Minh
2.3. So sánh hệ thống xe buýt Việt Nam với hệ thống xe buýt Nhật Bản
Chương 3: Dư luận xã hội về các vấn đề tiêu cực liên quan đến hệ thống xe buýt có trợ giá tại thành phố Hồ Chí Minh....
3.1. Các vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý và điều hành xe buýt
3.2. Các vấn đề liên quan đến tài xế và nhân viên phục vụ..
3.3. Các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng và thiết bị phục vụ..
3.4. Các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên xe buýt.
3.5. Các vấn đề liên quan đến hành khách sử dụng dịch vu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận.
2. Kiến nghị
PHỤ LỤC
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền
          Sinh viên:         
          Võ Quốc Anh Duy                                                1256150015
          Huỳnh Thị Nhí                                                       1256150067
          Nguyễn Thị Lệ Tuyền                                          1256150109
          Nguyễn Minh Tự                                                   1256150112
            Lê Thị Ngọc Huyền 1156150038

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn Anh/Cbij đã góp ý, nhận xét và đánh giá. Chúng tôi sẽ có phản hổi trong thời gian sớm nhất có thể.