Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN


VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1 1. Lý do nghiên cứu đề tài
1 2. Mục đích nghiên cứu
1 3. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3 4.1. Đối tượng
3 4.2. Phạm vi nghiên cứu
4 5. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài
4 5.1. Mục tiêu
4 5.2. Nhiệm vụ
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm
1.1.1.1. Khái niệm văn hóa
1.1.1.2. Khái niệm văn hóa ứng xử
1.1.1.3. Chuẩn mực của văn hóa ứng xử
1.1.2. Những hành vi biểu hiện văn hóa ứng xử
1.1.2.1. Đối với môi trường tự nhiên
1.1.2.2. Đối với môi trường xã hội
a. Giao tiếp với thầy cô
b. Giao tiếp với gia đình
c. Giao tiếp với bạn bè
1.2.2.3. Đối với công việc
1.1.3. Những nhân tố tác động đến văn hóa ứng xử của sinh viên
1.1.3.1. Văn hóa gia đình
1.1.3.2. Văn hóa cộng đồng
1.1.3.3. Ý thức của sinh viên
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
1.2.1.1. Xây dựng bảng hỏi
1.2.1.2. Cách chọn mẫu điều tra
1.2.1.3. Cỡ mẫu
1.2.2. Phương pháp điều tra thu thập dữ liệu
1.2.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp
1.2.4. Phương pháp quan sát
CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
2.1. Văn hóa ứng xử của sinh viên trường Đại học Sài Gòn đối với môi trường tự nhiên
2.1.1. Văn hoá ứng xử của sinh viên trườngĐại học Sài Gòn đối với vệ sinh môi trường
2.1.2. Văn hoá ứng xử của sinh viên trườngĐại học Sài Gòn đối với mĩ quan công cộng
2.1.2.1. Trên xe buýt
2.1.2.2. Nơi vui chơi, khu du lịch
2.1.3. Văn hoá ứng xử của sinh viên trườngĐại học Sài Gòn đối với cây xanh
2.2. Văn hóa ứng xử của sinh viên trường Đại học Sài Gòn đối với môi trường xã hội
2.2.1. Về trang phục
2.2.2. Trong học tập
2.2.2.1. Về thời gian
2.2.2.2. Về thái độ
2.2.3. Trong giao tiếp
2.2.3.1. Đối với bạn bè
2.2.3.2. Đối với thầy cô
2.2.3.3 . Đối với gia đình
CHƯƠNG 3: BÀN LUẬN
3.1. Nguyên nhân
3.1.1. Nguyên nhân chủ quan
3.1.2. Nguyên nhân khách quan
3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao văn hóa giao tiếp của sinh viên trường Đại Học Sài Gòn
3.2.1. Về phía nhà trường
3.2.1.1. Tăng cường xây dựng kỉ cương, nề nếp học tập của sinh viên
3.2.1.2. Xây dựng môi trường, khung cảnh và ứng xử sư phạm nơi giảng đường
3.2.2. Về phía gia đình
3.2.3. Về bản thân
3.2.4. Về phương diện xã hội
Kết luận
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu tham khảo từ sách, báo, tiểu luận nghiên cứu khoa học:
2. Tài liệu tham khảo từ mạng Internet:
PHỤ LỤC
1. Một số hình ảnh từ việc đi thực tế về văn hóa ứng xử của sinh viên với môi trường (xả rác trong lớp và trong khuôn viên trường)
2. Phần khảo sát
3. Phân công công việc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn Anh/Cbij đã góp ý, nhận xét và đánh giá. Chúng tôi sẽ có phản hổi trong thời gian sớm nhất có thể.